Giúp mọi người sử dụng HĐĐT đễ dàng nhất
Video hướng dẫn import hóa đơn xml mua vào, bán ra vào phần mềm kế toán Acc2k 7.0

Tra cứu Hóa đơn Điện tử

Nhập mã hóa đơn hoặc mã số thuế để tra cứu
.